slovenčina

Svet detí a ich konflikty v prózach Kláry Jarunkovej určená deťom a mládeži tvorí súhrnné označenie pre umelecky pôsobivé diela, ktoré tvoria obsahovú náplň tejto záverečnej práce, ktorej cieľom je analyzovať a interpretovať prozaické diela tejto autorky a pomenovať ich špecifiká.

maďarčina

A gyermekek világa és konfliktusai Jarunková Klára Gyerek- és ifjúsági prójában a végleges munka tartalmát alkotó, művészileg lenyűgöző művek együttes megnevezése, amelynek célja a szerző prózaműveinek elemzése és értelmezése, valamint sajátosságaik megnevezése.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)